Politika e kthimit

Ne ju japim mundesine e kthimit te produkteve brenda 24 oreve nga momenti I marjes ne dorezim nga ju. Produkti duhet te kthehet ne te njejtat kushte qe eshte mare, I pa demtuar dhe I shoqeruar me faturat perkatese. Per cdo kthim/nderrim te produktit klienti paguan nje tarife minimale transporti.